Icona Informació GeneralBenijófar

Plaça de Benijófar

Benijófar és un dels municipis que s'han anat formant en el Baix Segura del Riu Segura a partir de l'extens terme, que després de la conquista cristiana, va ser dotada Orihuela i, en concret, la seua existència com a entitat independent es pot datar en els primers anys del segle XVIII, a través del denominat "privilegi alfonsí", que permetia la construcció d'un nucli feudal amb només el reclutament de 15 veïns i la possessió d'una extensió de terra suficient per a repartir entre ells.

L'origen del nom és evidentment àrab, amb una composició molt usual a València i Múrcia, del genitiu "Bani" (pronunciat en hispanoàrab "Beni") que significa "del fill de", seguit d'un nom propi. Encara que la profusió d'estos topònims fan pensar als especialistes en una evolució anòmala, bé per la seua confusió amb la paraula llatina "pinna"; arabitzada com "binada"; bé per formacions ja del període cristià.

Com el segon terme "jofar" pareix de la mateixa arrel que el castellà "aljófar" el significat del qual és "perla" de figura irregular, bé podria suposar-se que Benijófar equivaldria o a un nom de família o a un apel·latiu topogràfic.