Tradicions i Festes

Tradicions i Festes

Tradicions i Festes

Són moltes les festes que se celebren en la comarca del Baix Segura, que són la representació més alegre de la cultura d'esta comarca. Estes celebracions es caracteritzen pels seus caràcters populars, i pels seus evidents trets religiosos que se succeïxen en tots els municipis.

Icona Festes PatronalsFestes Patronals

El Baix Segura manté viva les festes tradicionals i patronals, on té cabuda la religió, protagonitzada per patrons, sants i advocacions.

La Mare de Déu de Monserrate, Patrona d'Orihuela

Cada poble de la comarca, i inclús les pedanies de molts d'estos pobles, celebra les seues festes patronals i totes tenen en comú el seu origen, que és la commemoració de la festivitat del seu sant patró o patrona, cosa que sol fer-se en la majoria dels casos amb una processó i amb missa solemne. Després, la festa sol desenrotllar-se entorn d'altres actes lúdic-festius, com a revetles, xarangues, desfilades de carrosses i preparació de plats tradicionals, etc.

La comarca del Baix Segura ha sigut una societat eminentment agrària i, com a tal, una societat que depén totalment de la naturalesa, pendent de les avingudes del riu o, al contrari, de les sequeres, per la qual cosa ha sigut des de temps remots el costum de demanar mediació als sants patrons per a la pluja, les anomenades "Rogatives Pro Pluvia" (en l'actualitat encara es realitzen) o per a parar les inundacions. Encara que no pertanyen a la categoria de festes patronals, hi ha moltes altres que mantenen una rellevància especial relacionat amb l'anteriorment dita, és a dir, per la relació que es té en esta comarca amb la naturalesa.

Icona Moros i CristiansMoros i Cristians

Les commemoracions històriques vénen representades per les festes de Moros i Cristins que configuren un mosaic multicolor de música, pólvora, llum i color.

Festes de Moros i Cristians

Durant més de 700 anys la comarca del Baix Segura va estar baix domini musulmà. Durant este temps les batalles entre els dos bàndols religiosos van ser múltiples i es van desenrotllar per tota la comarca. Per tant, les festes de moros i cristians, posseïxen un gran contingut cultural, ja que commemoren un fet històric de gran importància. Esta festa, com diu Manuel Oliver (Ecologia Cultural de la Vega baixa del Segura, 1993), té el seu origen en el segle XVI: "Està testificada documentalment l'existència d'esta commemoració, almenys a Orihuela, amb seguretat des del segle XVI, que se celebrava un simulacre de lluita de moros i cristians que tenia com a escenari la carrera entre el pont vell i la placeta de la catedral. Possiblement a imitació (...), se celebraven en altres llocs en quant van tindre la suficient entitat".

També es té constància, que quan en 1609 el rei Felip III va dictar el decret d'expulsió dels moriscos, en moltes localitats es va començar a festejar estes expulsions agraint-los al patró, per mitjà d'arcabusseria i traques en les processons.

A pesar d'este origen de festa, en la comarca del Baix Segura, comença a ressorgir i a desenrotllar-se la festa com, actualment la veiem, a principis dels anys setanta, amb característiques comunes en tots els pobles que se celebren com; la pólvora, les desfilades i les preses del castell.

A partir d'ací hi ha xicotetes variants, ja que cada festa commemora la reconquista de la localitat en algun moment de l'Edat Mitjana. Totes elles se celebren en honor a un patró o sant que, segons la llegenda, "els va ajudar" o "va il·luminar", per a reconquistar el poble.

Més Informació

Icona Setmana SantaSetmana Santa

Pas d'El Llavatori

Especial repercussió té la Setmana Santa que, a més d'arreplegar la devoció religiosa i el fervor popular, es convertixen en museus d'art a l'aire lliure, gràcies als passos que participen en les desfilades processionals, pels carrers de la majoria dels pobles.

La Setmana Santa és una de les festa més importants dins del calendari festiu de l'església catòlica que comença el Diumenge de Rams i finalitza el Domingo de Resurrecció. La Setmana Santa, a l'estar regida pel calendari litúrgic de l'església catòlica, les dates són mòbils i poden variar entre els mesos de març i abril cada any.

En la comarca del Baix Segura la Setmana Santa se celebra amb gran participació, ja que les desfilades processionals atrauen a un gran nombre de persones que convertixen els carrers dels pobles de la comarca en incomptables mostres de fervor religiós, penitència i color. Les germandats i confraries, amb les seues imatges, van representant la Passió de Jesucrist al ritme de tambors, cornetes i marxes, fent que els trons a coll de portants desfilen amb orde i devoció.

Més Informació