La Vega Online - El portal de la Vega Baja

La Vega Online convega Diputación de Alicante
26 de gener de 2020    Bienvenidos | Benvinguts

Baix Segura > Història > Los Montesinos

Baix Segura

Història

Los Montesinos

El municipi dels Montesinos deu el seu nom a la família nobiliària que va regir els destins de les terres on s'enclava el poble. Este, emprén des de les reformes del Cardenal Belluga i el conjunt de la Baix Segura el camí de la prosperitat, arribant Els Montesinos a l'actual xifra de població que, és de e 2.715 habitants. El seu terme municipal ocupa una extensió de 15,13 Km2 que limita, pel seu costat este, amb la llacuna salada de Torrevieja, sent per tant un poble de segona línia costanera.

En la configuració del seu passat històric destaquen les empremtes deixades pel món romà en les hisendes El Montanaro i La marquesa, documentades com a antigues viles romanes, localitzades junt amb la Via Augusta. Esta calçada, procedent de Roma i en direcció Cadis, discorria paral·lela a la costa Mediterrània i, després de creuar el riu Segura, travessava el terme dels Montesinos en la seua zona oest, dirigint-se cap a Cartagena.

La cultura islàmica també ha deixat les seues empremtes en este territori en La marquesa, hisenda en què es va trobar, a mitjan anys 70, un conjunt de monedes àrabs, anomenat "Tesorillo de La marquesa", compost per 246 monedes de plata dels segles X i XI.

L'Església parroquial, es troba davall el patronatge de la Mare de Déu del Pilar, i va ser construït l'any 1886 amb la col·laboració dels veïns. Posseïx una nau central, dos laterals més xicotet, espai dedicat a l'altar major, cor i torre. En la imatgeria que l'embellix destaquen la imatge de la Mare de Déu del Pilar, una talla de gran perfecció, rubricada per l'escultor pilarense José Sánchez Lozano; la Mare de Déu Dolorosa, espectacular obra de l'escola de Salzillo, i l'esglaiadora escultura de ple volum, del Crist de l'Agonia, d'autor anònim. Este temple ha patit modificacions en la seua estructura interna i en el seu aspecte exterior en el període 1996-1999.

L'ermita situada en la hisenda La marquesa va ser la parròquia del poble dels Montesinos fins mitjan d'este segle, moment en què es va constituir la pròpia parròquia amb l'àrea territorial que conformava aquella. La seua existència està documentada en protocols notarials des de finals del segle XVII i ha patit diverses reformes entre les que cal assenyalar les realitzades pels Jesuïtes, propietaris de la hisenda en el segle XVIII, i les dutes a terme a mitjan XIX i, després de l'impacte patit pel terratrémol que va assolar la comarca en 1829. Presenta dos naus, central i lateral oest, torre i altar major. Està dedicada a la Mare de Déu del Rosario.

En el patrimoni dels Montesinos ocupa un lloc rellevant la permanència d'alguns pous i aljubs, que mostren la importància que per als nostres avantpassats ha tingut el magatzematge de l'aigua. La majoria es daten entre els segles XVIII al XX, encara que tal vegada tinguen les seues arrels en èpoques més antigues. És interessant visitar l'aljub del Vigo Vell i els de La marquesa.

La demarcació territorial dels Montesinos, va pertànyer al municipi d'Almoradí des del segle XVI fins a l'any 1990, moment en el qual va finalitzar la tutela tradicional que havia exercit esta població. En efecte, Mitjançant Un Decret 140/90 el Consell de la Generalitat Valenciana, Els Montesinos es va convertir en municipi independent, amb Ajuntament propi i amb territori desmembrat de l'antic terme d'Almoradí.

Processó en Els MontesinosLa població dels Montesinos és, en l'aspecte administratiu, molt jove. És un municipi que presenta una evolució creixent de la seua població, caracteritzada per un ritme ascendent en el seu conjunt, però esguitat de diferents canvis d'intensitat de creixement. Ha patit una gradual emigració degut a la seua baixa dinàmica econòmica, motiu pel qual presenta una població prou envellida encara que en este últim decenni s'està recuperant la mitjana amb les incorporacions de població que ve a ocupar els desenrotllaments urbanístics dels últims temps.

Quant a la seua situació econòmica, els factors que han propiciat el desenrotllament econòmic d'este nucli de població, són: l'ampliació del regadiu i el turisme. En el transcurs del segle XX es produïx, de forma gradual la consolidació d'unes condicions econòmiques favorables, que tenen la seua gènesi en les obres d'enginyeria, que permeten l'arribada d'aportacions hídriques al secà. D'altra banda, estes es complementen amb les activitats derivades del desenrotllament turístic i de creixement immobiliari succeït en el litoral des de la dècada de 1980. Regadiu i turisme deixen sentir els seus efectes en el paisatge natural, en la tipologia dels cultius, en l'organització social i econòmica, en el desenrotllament urbà, en els nivells de renda i en els capitals disponibles.

El turisme ha permés als veïns dels Montesinos ampliar les seues expectatives econòmiques més enllà del sector primari. Si bé este fenomen, es va donar en un principi en la zona costanera de Torrevieja, Guardamar, litoral d'Orihuela i després va prosseguir en els pobles de la segona línia costanera, com Rojales, Sant Miquel de les Salines, Sant Fulgenci i Els Montesinos, en menor proporció, perquè és un sector que està per explotar.

En l'actualitat, les Normes Subsidiàries dels Montesinos aprovades definitivament en 1996, contemplen dos zones industrials d'uns 304.709 m2, dos residencials d'uns 245.000 m'i2 un pla parcial de 478.692 m2 que suposarà un creixement de la població en unes 9.913 persones.

Al mateix temps, Els Montesinos compta amb una prospera agricultura, fonamentalment de cítrics i hortalisses primerenques, que genera així mateix una important indústria agroalimentària. Al mateix temps, l'economia es troba vinculada al creixement immobiliari, invertint capitals en el sector de la construcció i en altres subsectors fabrils dedicats a l'equipament de vivendes com ara fusta, llanterneria, mobles, forjats i cristalleries entre altres. Així, doncs, de seguir l'arrancada econòmic produït pel turisme i l'auge del sector de la construcció i indústries derivades o afins al mateix, podem albergar esperances d'un augment sostingut de la riquesa i el rejoveniment de la població.

D'altra banda, en la majoria dels municipis de la comarca de la Baix Segura mostren unes piràmides demogràfiques de tipus irregular, amb una elevada proporció de vells i pocs adults, principalment des del tram dels 50 anys d'edat fins als 30. Este procés d'envelliment, en el cas dels Montesinos, es deu a l'èxode migratori, provocat per l'absència d'expectatives econòmiques, que ha minvat d'efectius adults jóvens.

La progressiva mecanització del camp i la substitució dels cultius tradicionals per altres necessitats menor mà d'obra ha provocat una disminució de la població activa en el sector primari i una pèrdua de població en les àrees de monocultiu agrari.
El sector industrial oferix nivells d'implantació a nivell mitjà sotmés a empreses relacionades amb la construcció, fusteries, ferreries, llanterneries, etc.

Ara com ara, les expectatives municipals són:

  1. Evidents potencialitats turístiques, amb gran valor turístic: patrimoni arquitectònic i etnològic, costums i fisonomia rural.
  2. Clar desenrotllament futur en el sector industrial, amb l'acceleració que dóna al municipi la implantació del polígon industrial.
  3. Forta atracció de població al municipi, degut en l'actualitat, a les Normes Subsidiàries, que conferixen expectatives molt positives sobre el creixement de la població, per un costat; i per un altre a causa de la situació estratègica del municipi, a 7 Km de la costa, tranquil, ben comunicat i sense aglomeracions.


¡CSS Vàlid! ¡HTML Vàlid! Icona de conformitat amb el Nivell Doble-A, De les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI